header servis

Bezpečnost: Glock Safe-action system

Pistole Glock jsou vybaveny třemi vnitřními pojistkami. Nemají žádnou vnější manuální pojistku, která by mohla v případě stresu uživatele ohrozit jeho bezpečnost.

Pojistka spouště

271308100956pojistka spoust

obr. 1: Zajištěno - spoušť je zajištěna proti pohybu vzad
obr. 2: Odjištěno - spoušť lze zmáčknout

Blokace zápalníku

272808100956pojistka zapalnik

obr. 1: Zajištěno - blokace ve spodní úrovni brání zápalníku v pohybu vpřed
obr. 2: Odjištěno - pojistka je nadzvižena spoušťovou pákou a uvolňuje zápalníku protor k jeho pohybu vpřed

Pádová pojistka

274108100955pojistka padova

obr. 1: Zajištěno - spoušťová páka v horní poloze zabraňuje zápalníku v pohybu vpřed
obr. 2: Odjištěno - poklesem spoušťové páky se uvolní zápalníku prostor k jeho pohybu vpřed